پنج شنبه 22 آذر 1397
خبرگزاری تابناک ایلام

receipt اخرین خبر های خبرگزاری تابناک ایلام

بهتر است امثال رئیسی علت شکست را در گفتمان و رویکرد خود جستجو کند/متاسفانه رئیسی و قالیباف گرفتار انتخابات زودرس داخلی شده اند/نوعی رقابت بین قالیباف، رئیسی و جلیلی در نقد و تخریب دولت وجود دارد
chevron_right chevron_left
go to top