سه شنبه 20 آذر 1397

receipt آخرین اخبار

خزانه دار شورای شهر تهران: حداقل ۲۵۰ مدیر از شهرداری حذف می‌شوند/ به یک تصویر درست و گویا از مدیریت شهری رسیده‌ایم
chevron_right chevron_left
پست بانک ایران جزو 10 دستگاه برتر در زمینه توسعه‌دولت الکترونیک است
go to top