چهارشنبه 30 مرداد 1398
https://www.khabaryaab.com/news/7063748/یک-راهکار-ساده-برای-حمایت-از-مستاجران
home navigate_beforeاخبارnavigate_beforeاخبار اقتصادیnavigate_beforeجامعه خبری الفnavigate_beforeیک راهکار ساده برای حمایت از مستاجران

یک راهکار ساده برای حمایت از مستاجران

یک راهکار ساده برای حمایت از مستاجران

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد خانوارهای مستاجر، راهکارهای حمایت از این قشر در دوره کوتاه مدت و بلندمدت را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، فردین یزدانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی شرایط اقتصاد خانوارها بحرانی است، اظهار کرد: قطعاً برای حمایت از مستاجران باید مداخله‌ای در بازار اجاره هم به صورت کوتاه مدت و هم در میان مدت صورت بگیرد.به گزارش تسنیم، فردین یزدانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی شرایط اقتصاد خانوارها بحرانی است، اظهار کرد: قطعاً برای حمایت از مستاجران باید مداخله‌ای در بازار اجاره هم به صورت کوتاه مدت و هم در میان مدت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در کوتاه مدت فکر می‌کنم پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای کم درآمد که سابقه اجرای آن هم وجود دارد بتواند به این قشر از جامعه کمک کند.

وی تصریح کرد: در بلند مدت نیز ساخت واحدهای استیجاری با ابزار زمینی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد، پرداخت اعتبارات و همچنین استفاده از ظرفیت برنامه‌ای که دولت می‌خواهد در بافت‌های فرسوده برای ساخت واحدهای مسکونی نوسازی انجام بدهد، می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات بازار اجاره بهای مسکن باشد.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: برای توسعه بازار اجاره توصیه بسیار اکیدم به دولت این است که از طریق برنامه خانه‌های استیجاری اقدام کند.

یزدانی تاکید کرد: این برنامه در میان مدت بخشی از نیاز آتی بازار اجاره را حل خواهد کرد.

اجارهاقتصاداقتصاد خانوارهااین قشربازار اجارهنمایش تمامی کلید واژه هاexpand_more

message متن دیدگاه

go to top
logo-samandehi