روزنامه شهروند - مهرنوش گرکانی: سال‌هاست که تکنولوژی جای خود را در بسیاری از فعالیت‌ها و کارهای روزانه باز کرده است. چند سالی هم هست که در ور...