همین دیروز بود که قیمتش رو بردند بالا! بازم گرون شد!هر از مدتی که وارد فروشگاه یا سوپرمارکت می شوید تا خواروبار خریداری کنید، متوجه می شوید کالایی که ...