ستاره | سرویس آشپزی – پاستا پنه نوعی پاستای ایتالیایی به شکل استوانه‌ توخالی است که دو طرف آن به صورت اریب برش خورده و به دو شکل "پنه لیشه" (Lisce Pe...