چهارشنبه 28 آذر 1397
آمریکای مرکزی و ترجیح چین بر آمریکا

آمریکای مرکزی و ترجیح چین بر آمریکا

پیام این تحول، انزوای بیشتر واشنگتن و دولت ترامپ در جامعه جهانی و حتی در قاره آمریکا را نشان می دهد. این اتفاق علامت دیگری دال بر شکست سیاست های یکجانبه گرایانه و سلطه طلبانه نومحافظه کاران آمریکا در عرصه خارجی تلقی شده و می تواند کشورهای دیگری را نیز برای مقابله با سیاست های زیاده خواهانه واشنگتن به صحنه آورد.

وبلاگ > پاک آئین، محسن - پیام این تحول، انزوای بیشتر واشنگتن و دولت ترامپ در جامعه جهانی و حتی در قاره آمریکا را نشان می دهد. این اتفاق علامت دیگری دال بر شکست سیاست های یکجانبه گرایانه و سلطه طلبانه نومحافظه کاران آمریکا در عرصه خارجی تلقی شده و می تواند کشورهای دیگری را نیز برای مقابله با سیاست های زیاده خواهانه واشنگتن به صحنه آورد.


قطع رابطه سه کشور پاناما، السالوادور و دومینیکن با تایوان خبر مهمیبود که در لابلای اخبار بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفت.  در ماه خرداد 1397(ماه مه 2018 ) جمهوریدومینیکن رابطه خود با تایوان را قطع و روابط دیپلماتیک رسمی با چین برقرار کرد. درتاریخ  29 مرداد 1397 (بیست اوت 2018 ) نیزالسالوادور پس از قطع روابط رسمی با تایوان، از ایجاد روابط دیپلماتیک با چین خبرداد و قبل از این دو کشور، پاناما نیز در ماه ژوئن 2017 روابط دیپلماتیک خود را بهنفع پکن با تایوان قطع کرده بود.

تایوان اگرچه در سال 1949 در پایان جنگ داخلی از چین جدا شد، اما براساس قانون اصل یک چین از نگاه سران چین، بخشی از خاک این کشور محسوبمی شود و پکن  با کشورهائی که با تایوانرابطه رسمی دارند، روابط خود را قطع می کند.

- با روی کار آمدن دونالد ترامپ در  آمریکا، سیاست تند اینکشور علیه چین شدت گرفت و علاوه بر وقوع جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن، اختلافدیرینه آمریکا و چین بر سر تایوان نیز تشدید شد. در این میان جان بولتون مشاورامنیت ملی آمریکا با سیاست های رادیکال خود سعی نمود تا ترامپ را متقاعد کند که درتقابل با چین ، مسیر شناسائی بین‌المللی تایوان را هموار سازد. بولتون حتی اعلام کرد که خود را برای سفر بهتایوان در سال جاری میلادی آماده می کند. آمریکا، روابط دیپلماتیک با تایوانندارد، اما مهمترین تامین کننده سلاح و قدرتمندترین پشتیبان بین المللی تایوان محسوبمی شود.

- از سوی دیگر، چین با ارائه مشوق های تجاری در صدد تقویت مناسبات  اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین از جمله سهکشور مذکور برآمد و با استفاده از این اهرم، سیاست کاهش روابط کشورهای آمریکایمرکزی با تایوان و منزوی کردن تایپه را دنبال کرد.  در واقع چین تلاش می کند با برقراری روابط سیاسیبا کشورهایی که  تایوان را به رسمیت شناخته اند ، آنها را به قطع روابط سیاسیبا تایوان ترغیب نماید. کشورهای متعددی تاکنون این اقدام را انجام داده اند و سهکشور آمریکای مرکزی نیز با توجه به قدرت اقتصادی چین و منافع حاصل از ارتباط با آن، روابط خود با تایپه را قطع کرده اند. تایوان تنها با نوزده کشور روابط رسمی داردکه از کشورهای فقیر آمریکای مرکزی و حاشیه اقیانوس آرام هستند. اینک شمار کشورهاییکه با تایوان روابط دیپماتیک دارند به شانزده کشور کاهش یافته است.

- اما سه کشوری که روابط با چین را بر مناسباتخود با تایوان ترجیح داده اند، از کشورهائی هستند که دارای وابستگی های مختلف بهایالات متحده آمریکا هستند. السالوادور کوچک‌ترین جمهوری آمریکای مرکزی است و حدودیک میلیون و ششصد هزار مهاجر السالوادوری در آمریکا زندگی می کنند. این مهاجرانپول بسیاری از ایالات متحده برای بستگان خود در السالوادور می‌فرستند و سیاست دولتالسالوادور این است که  برای حفظ این منبعدرآمد، نارضایتی دولت آمریکا را تامین نکند. تا سال ۲۰۱۲ سیاست خارجی السالوادور بهعنوان تنها کشور آمریکای لاتین که در عراق نیرو داشت، در تمام صحنه‌های بین‌المللیکاملاً هماهنگ با واشنگتن بود. روابط بین دو کشور کوبا و السالوادور در تبعیت ازآمریکا، از سال ۱۹۶۱ و تقریباً بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در کوبا به رهبری«فیدل کاسترو» قطع شد. اما السالوادور علیرغم وابستگی های خود به آمریکا، روابط باچین را انتخاب و مناسبات خود با تایوان را قطع کرد. مقامات السالوادور دلایل اصلیاین اقدام خود را جذب سرمایه و توسعه اقتصادی اعلام کردند. ونگ یی وزیرخارجه چین در دیدار با کارلوس کاستانداوزیر خارجه السالوادور گفت که مطمئن است مردم السالوادور دوستی و خونگرمی مردم چینرا حس خواهند کرد و مزایای محسوسی از این دوستی برایشان به بار خواهد آمد.

- پاناما نیز از سال ۱۹۸۹ میلادی به دنبال تجاوز ارتش آمریکا به اینکشور و دستگیری ژنرال نوریگا به یکی از متحدین واشنگتن تبدیل شد. کانال پاناما، کهبا حمایت آمریکا و از منابع اصلی درآمد ارز خارجی این کشور ساخته شده یکی از دلایلوابستگی پاناما به آمریکا است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار سالگذشته خود با خوآن کارلوس وارلا، رئیس‌جمهور پاناما، با تاکید بر قوی بودن روابطدو کشور، وی را ترغیب کرد که از چین و ونزوئلا فاصله بگیرد. اما پاناما چند ماه بعد از این دیدار روابط با تایوان را قطع و باچین مناسبات رسمی برقرار کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین اعلام کرد دوکشور به زودی سفیران خود را معرفی می کنند و هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکناست حق ندارد با مقام های تایوانی ملاقات کند.

- جمهوری دومینیکن سالهاست که حیات خلوت آمریکا محسوبشده و در حوزه دریای کارائیب بیشترین رشد اقتصادی را دارد. این کشور هم بعد از 80سال رابطه با تایوان، روابط خود را با این جزیره را قطع و بر اساس اصل چین واحد باپکن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. یانگ یی وزیر خارجه جمهوری خلق چین ومیگوئل وارگاس مالدونادو وزیر خارجه جمهوری دومینیکن، در پکن یکبیانیه مشترک امضا و اعلام کرد کشورش تنها جمهوری خلق چین را به رسمیت می شناسد. وزیر خارجه تایوان نیز با تائید این اقدام گفت: چین مشوق های مالیزیادی برای جذب حمایت از جمهوری دومینیکن ارائه کرده است.
-دولت ترامپ که اقدام این سه کشور را شکست سیاست خارجی خود در آمریکای مرکزی تلقیکرد، تلاش می کند تا آنها را تنبیه کرده و تحت فشار قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجهآمریکا در این رابطه گفت: اگر چه ما حق حاکمیت هر کشوری را در تعیین روابطدیپلماتیک خود به رسمیت می شناسیم، اما از تصمیم این سه کشور به شدت مایوس شده ایمو مشغول بازبینی روابط خود با این کشورها هستیم.هدر نائورت  افزود: واشنگتن سفرا و نماینده هایارشد خود را از پاناما، السالوادور و جمهوری دومینیکن بخاطر تصمیم آنها در پایاندادن به رسمیت شناختن دیپلماتیک تایوان فرا خوانده است.

- اقدام سه کشور کوچک و وابسته به آمریکا یعنی پاناما، السالوادور وجمهوری دومینیکن نشان می دهد که این کشورها روابط با چین را در جهت تامین منافعخود دانسته و پکن را بر واشنگتن ترجیح داده اند. این وقایع، پیروزی مهمی برای سیاستخارجی پکن محسوب می‌شود، زیرا آن‌ها توانسته اند با حضور خود در آمریکای مرکزی، برآمریکا فائق آمده و متحدان قبلی آمریکا و تایوان، را به سوی خود جلب کنند.

پیام این تحول، انزوای بیشتر واشنگتن و دولت ترامپ در جامعه جهانیو حتی در قاره آمریکا را نشان می دهد. این اتفاق علامت دیگری دال بر شکست سیاستهای یکجانبه گرایانه و سلطه طلبانه نومحافظه کاران آمریکا در عرصه خارجی تلقی شدهو می تواند کشورهای دیگری را نیز برای مقابله با سیاست های زیاده خواهانه واشنگتنبه صحنه آورد.  

 

 

spanآمریکاالسالوادورپاناماپکن نمایش همه کلید واژه ها
بیشتر بخوانید ...
سارقان مسلح و خوش‌پوش را شناسایی کنید / عکس
ادامه مطلب chevron_left
نخست وزیر بلژیک از مقام خود استعفاء داد
ادامه مطلب chevron_left
موگرینی: برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران باید برجام را حفظ کرد
ادامه مطلب chevron_left
ادامه مطلب chevron_left
ادامه مطلب chevron_left
ادامه مطلب chevron_left
کسب مقام برترنخستین رویداد رقابتی دانشجویان کشور«آرتاپ» توسط تیم پوشانو دانشکده هنر فارسان دانشگاه شهرکرد
ادامه مطلب chevron_left
ادامه مطلب chevron_left
چهارشنبه در زاهدان عزای عمومی اعلام شد
ادامه مطلب chevron_left
ردپای یک شرکت خصوصی در اعتصاب پرسپولیسی‌ها
ادامه مطلب chevron_left
go to top