دوشنبه 17 مرداد 1401
#مدیریت شهری
از تقدیر از شهرداری تهران برای برپایی نمایشگاه توانمندی‌های مدیریت شهری
سامانه شفافیت تا پایان سال به صورت کامل بهره برداری می شود
مقابله با «مافیای پسماند» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌
حل مشکلات مرکز دفع پسماند «آرادکوه» از اولویت‌های «شورای ششم» ‌باشد
سختگیری بانکی ها به بهای جان شهروندان تهرانی
go to top
logo-samandehi