شنبه 24 مهر 1400
#بدرقه
علی مرادخانی به خانه ابدی بدرقه شد/ او یک دغدغه‌مند واقعی بود
دعای امام رضا(ع) بدرقه راه زندگی مشترک
دعای امام رضا(ع) بدرقه راه زندگی مشترک
پیش بازی بارسلونا-ایبار؛ به دنبال رقم زدن پایانی شیک بر نیم فصل اول
هاشمی به امام گفت جنگ را پایان می دهم، من را عزل و محاکمه کنید

هاشمی زنده است چون اندیشه و صبر و مدارای او می ماند/آرزوی هاشمی نظام سربلند و ایران باشکوه بود؛ ملت این هدف را دنبال می کند/شلاقهایی بر روح هاشمی زدند؛ اما بدرقه پرشکوه هاشمی توسط مردم نشان داد که نمی توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف کرد/ نام هاشمی رفسنجانی با عزت ایران گره خورده است/ جنگ سیاسی و اقتصادی با دنیا هنر نیست؛ به نتیجه مطلوب رساندن آن هنر است/هاشمی استراتژیست، سیاستمدار و در عین

آیت الله هاشمی رفسنجانی بر انقلاب، کشور و نواندیشی در حوزه حق بزرگی دارداو از شاگردان نزدیک امام بود و در جوانی هم فراتر از فضلای حوزه فعالیت می کرداو در دوران سکوت؛ راجع به امیرکبیر بزرگ، کتاب نوشتروزی که کمتر کسی به فکر مظلومان منطقه بود، درباره فلسطین کتاب نوشتآیت الله هاشمی رفسنجانی شجاعی بود که با شلاق ساواک و شلاق بر آبرو نیز از میدان مبارزه و خدمت نرفتامام گفت هاشمی زنده است، چون نهضت زنده استرهبر انقلاب گفتند هیچکس برای من هاشمی ..

هاشمی زنده است چون اندیشه و صبر و مدارای او می ماند/آرزوی هاشمی نظام سربلند و ایران باشکوه بود؛ ملت این هدف را دنبال می کند/شلاقهایی بر روح هاشمی زدند؛ اما بدرقه پرشکوه هاشمی توسط مردم نشان داد که نمی توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف کرد/ نام هاشمی رفسنجانی با عزت ایران گره خورده است/ جنگ سیاسی و اقتصادی با دنیا هنر نیست؛ به نتیجه مطلوب رساندن آن هنر است/هاشمی استراتژیست، سیاستمدار و در عین
go to top
logo-samandehi