دوشنبه 25 آذر 1398
#طرح مدیریت مصرف سوخت
گزارش تصویری جلسه شورای اداری استان گیلان
صادق خرازی: بیانیه ۷۷ نفره اصل نظام را هدف گرفته بود/دولت در قضیه بنزین به شعور مردم ریشخند زد
صادق خرازی: بیانیه اخیر ۷۷ نفره اصل نظام را هدف گرفته بود/دولت در قضیه بنزین به شعور مردم و عقل جمعی جامعه ریشخند زد
اطلاع رسانی طرح مدیریت سوخت  ۶۹۳ روز قبل از اجرای طرح، از سوی وزارت کشور دنبال شده بود
اطلاعیه مهم وزارت کشور درباره مسئولیت صداوسیما در ماجرای افزایش قیمت بنزین
مسئولیت اقناع افکار عمومی به صداوسیما واگذار شده بود/از ۶۹۳ روز قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم
جزئیات سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی درباره تغییر قیمت بنزین
go to top
logo-samandehi