به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندان‌های استان تهران، مصطفی محبی گفت: پس از ماه‌ها تلاش دست اندرکاران مربوطه با هدف کاهش اعزام مددجویان به مراکز درمانی سطح شهر و بهبود ارائه خدمات درمانی به مددجویان، درمانگاه شبانه روزی ندامتگاه در بخش‌های پزشکی و پیراپزشکی آماده ارائه فعالیت‌های مربوطه شد. محبی با بیان اینکه تعداد کثیری از مددجویان به مراکز درمانی سطح شهر اعزام شده اند به تجهیزات و نیروی انسانی مجرب و متخصص در درمانگاه شبانه روزی ندام..