به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اکبر کرمی در حاشیه نمایشگاه حمل‌ونقل با اشاره به اینکه هوشمندسازی حمل‌ونقل یکی از ضروریاتی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: شفاف‌سازی در حوزه حمل‌ونقل فقط به مشکلات این صنعت ضرورت است و رفع مشکل این صنعت یکی از ضروریات است. وی ادامه داد: باید اتاق شیشه‌ای برای صنعت حمل‌ونقل ایجاد کرد. بزرگترین مشکل این صنعت گران‌ تمام شدن حوزه لجستیک برای صاحبان بار، راننده‌ها و دیگر بازیگران این صنعت اس..