پنج شنبه 4 بهمن 1397
#مسلمان
«مرضیه هاشمی» آزاد شد
محسن مسلمان از خیریت گفت
مدل مقنعه اداری؛ کدام مدل مناسب چهره شماست؟
مسلمان:خیریتی بود که به سپاهان بیایم!
محسن مسلمان: کارکردن باقلعه نوعی برایم افتخار بزرگیست / بهتر بود از ذوب آهن جدا شوم
مسلمان، "پیام" صادقیان را نگرفت!
محسن مسلمان: خیریتی بوده که در نیم فصل به سپاهان بیایم؛ این تیم می تواند در انتهای فصل قهرمان شود
go to top