پنج شنبه 4 بهمن 1397
#تشخیص
ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ ضمانت نداشت چرا به FATF اعتماد کنیم؟
چرا لابی‌های تحمیل‌کننده FATF به کشور معرفی نمی‌شوند؟
تشخیص آلزایمر ۱۰ سال زودتر با آزمایش خون
مرگ بانوی باردار در بیمارستان آریای رشت
۲۹ عضو  مجمع تشخیص موضع خود درباره پالرمو را شفاف و علنی اعلام کنند
نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به رهبری حساسیت نشان دهید
چرا لابی‌های تحمیل‌کننده FATF به کشور معرفی نمی‌شوند؟
go to top