پنج شنبه 22 آذر 1397
#مرکز_پژوهش
گرانی مسکن خط فقر در شهرهای بزرگ را بیشتر کرد
chevron_right chevron_left
در بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان،  روح قانون مخدوش نشود
بالاترین خط فقر در تابستان ۹۷ برای مناطق شهری به ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان رسید/ روستا‌هایی که درگیر خط فقر ۷۸۱ هزار تومانی هستند کدامند؟
آمار نگران کننده از افزایش خط فقر در ایران
خط فقر از ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان گذشت/افزایش ۳۰۰ هزار تومانی فقر مطلق
به ‌روزرسانی خط فقر در ایران
به‌روزرسانی خط فقر در ایران
go to top