دوشنبه 19 آذر 1397
#بخشنامه
پیشنهاد تشکیل وزارت صادرات/ خارجی‌ها سامانه نیما را نمی‌شناسند
chevron_right chevron_left
پیشنهاد مدیر مالی بانک‌ مسکن درباره چکهای‌تصمینی
افسوس می‌خوریم چرا تصمیمات با نظر بخش‌خصوصی اتخاذ نمی‌شود
5 سال تصمیمی برای ارز نگرفتیم یکباره 30 بخشنامه صادر کردیم/ صادرکنندگان خوشنام کار را متوقف کرده‌اند
صادرات عبادت است/ در سه ماه ۴۰ بخشنامه ضد و نقیض صادر کردند
ایجاد محدودیت باعث از دست رفتن بازار صادرات می شود
go to top