شنبه 5 مهر 1399
#خدمت وظیفه عمومی
مدت زمان سربازی در سال ۹۸
مدت زمان سربازی در سال ۹۸ چقدر است؟
مدت زمان سربازی در سال ۹۸ چقدر است؟
شرایط خدمت وظیفه روحانیون در آموزش و پرورش اعلام شد
میزان اضافه خدمت مشمولانی که یک سال غیبت دارند، چقدر است؟
میزان اضافه خدمت مشمولانی که یک سال غیبت دارند، چقدر است؟
go to top
logo-samandehi