یکشنبه 25 مهر 1400
#برنارد آرنو
جف بزوس با چقدر پول لقب ثروتمندترین فرد دنیا را پس گرفت؟
جف بزوس با چقدر پول لقب ثروتمندترین فرد دنیا را پس گرفت؟
برنارد آرنو ثروتمندترین فرد جهان شد
آمار جدید از دارایی جف بزوس / بزرگترین ثروتمند جهان چقدر دارایی دارد؟
آمار جدید از دارایی حق بزوس / بزرگترین ثروتمند جهان چقدر دارایی دارد؟
جف بزوس دوباره قدرت را در دست گرفت
جابجایی بزرگ در فهرست ثروتمندان/کسی که جف بزوس را به چالش کشید کیست؟
به روزرسانی ثروتمندان جهان
بروزرسانی ثروتمندان جهان
برنارد آرنو به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد
go to top
logo-samandehi