یکشنبه 24 آذر 1398
#شورای اسلامی شهر تهران
ماموریت‌ها و اختیارات شوراهای معماری مناطق تعیین تکلیف شد
اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم خشونت آن کم می شود
چرا بودجه‌ای به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا نمی کند
سرانجام بررسی سیاست های بودجه شهرداری به پایان رسید
سهم شهرداری تهران از یک قطعه زمین ۸ هزار متری پرداخت نشده است
منابع فرهنگی و اجتماعی باید به درستی مصرف شود
یک عضو شورای شهر: دولت ۸ سال است پولی برای نوسازی حمل و نقل عمومی نداده است
حمل و نقل عمومی شرایط خوبی ندارد
دولت ۸ سال است پولی برای نوسازی حمل و نقل عمومی نداده است
go to top
logo-samandehi