به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، حسین میررجبی افزود: استفاده صحیح از منابع آب وخاک در چارچوب طرح های آمایش سرزمین در جهت منویات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی اظهار داشت: اگر در برنامه ریزی های کلان و منطقه ای با هدف توسعه از نوع پایدار در چارچوب طرح های آمایش از سرزمین خود استفاده کنیم نوعی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. وی، دست یافتن به توسعه پایدار را..