سه شنبه 2 بهمن 1397
#عصای_سفید
روشنی آن سوی سیاهی
روشندلان نخبه یزد شناسایی و حمایت شوند
روشندلان نخبه یزد شناسایی و حمایت شوند
دنیای پس از تاریکی
مسئولین در قبال روشندلال و معلولان، اقدام و عمل بهنگام داشته باشند
13 درصد معلولان بافقی، روشندلان هستند
عصای سفید، نمادی برای استقلال روشندلان
go to top