سه شنبه 19 آذر 1398
#جلسه شورای عالی هماهنگی
مختصات بودجه 99 در جلسه سران قوا بررسی شد
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شد
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد
مختصات بودجه ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا،برگزار شد
go to top
logo-samandehi