چهارشنبه 22 آبان 1398
#الحاق
الحاق به کنوانسیون های استعماری رفاه برای کشور حاصل نمی کند
بازی جدید جهانگیری برای تایید FATF!
روحانی پیش از عزیمت به ارمنستان: الحاق به اوراسیا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار می‌کند/ صدور ۵۰۲ قلم کالای ایرانی از آبان ماه با تعرفه صفر
موافقتنامه حمل و نقل مواد غذایی صادرات محصولات کشاورزی را محدود می‌کند
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مدیریت سوخت مصرف شده تصویب شد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا تصویب شد
قانون اصل ۴۴ چه تغییراتی کرد؟
go to top
logo-samandehi