پنج شنبه 22 آذر 1397
#علی_پاکدامن
پاکدامن با شکست نماینده مازندران قهرمان کشور شد
chevron_right chevron_left
شمشیرباز اسلحه سابر: رقابت بسیار تنگاتنگی در مسابقات الجزایر داشتیم
پایان کار شمشیربازان سابریست در جام جهانی
پایان کار شمشیربازان سابریست در جام جهانی
حذف هر سه سابریست ایران از جام جهانی شمشیربازی/ پاکدامن هم باخت
نایب قهرمانی شمشیربازان سابریست در قاره کهن
go to top