پنج شنبه 11 آذر 1400
#مسجد شیعیان
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار/ ۶۲ شهید و ۷۰ زخمی
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار/ ۳۳ شهید و ۷۰ زخمی
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار/ ۳۳ شهید و ۵۷ زخمی
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار/ ۲۵ شهید و ۲۰ زخمی
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار/ ۷ شهید و ۱۳ زخمی
go to top
logo-samandehi