جمعه 22 فروردین 1399
#لیست سیاه
داروخانه‌های دولتی تأمین کننده داروهای تالاسمی در لیست سیاه شرکت‌های توزیع کننده
چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون CFT
اروپا به دنبال وقت کُشی وکسب امتیازات بیشتر ازمذاکره با ایران است
آیا SPV بدون اجرای کامل دستورات FATF اجرایی نیست؟
آیا SPV بدون اجرای کامل دستورات FATF اجرایی نیست؟
آیا SPV بدون اجرای کامل دستورات FATF اجرایی نیست؟
چهار واقعیت مهم درباره میزان اثرگذاری FATF بر روابط بانکی بین المللی ایران
چهار واقعیت مهم درباره میزان اثرگذاری FATF بر روابط بانکی بین المللی ایران
go to top
logo-samandehi