به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیت الله «سید محمود هاشمی شاهرودی» در این نامه ها به آیت الله «احمد جنتی» مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با سیاست های ابلاغی رهبری را اعلام کرد.این لایحه چهارم بهمن 96، با 132 رای موافق در مجلس تصویب شد. پس از تصویب این لایحه، شورای نگهبان به لحاظ تطابق نداشتن ترجمه با متن اصلی از این مصوبه ایراد گرفت.سخنگوی شورای نگه..