پنج شنبه 4 بهمن 1397
#رفاه_اجتماعی_آغاز
آغاز چانه‌زنی برای تعیین مزد سایر سطوح/احتمال نهایی شدن تا امشب
go to top