تغییرات در باشگاه سپاهان خبر مهم روز فوتبال ایران بود. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، سپاهان روز پر رفت و آمدی داشت و سرپرست و سرمربی موقت این باشگاه انتخاب شد.لینک اخبار مهم ..