جمعه 23 آذر 1397
#ساعت_رسمی_کشور
ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب کشیده شد
chevron_right chevron_left
ساعت پروازها تغییر نمی‌کند
ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
پروازها با تغییر ساعت رسمی، طبق زمان اعلام شده انجام می شود
پرواز‌ها طبق زمان درج شده بر روی بلیت انجام می‌شوند
ساعت رسمی کشور فردا شب ۳۰ شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور فرداشب تغییر می‌کند
go to top