پنج شنبه 2 اسفند 1397
#جایزه
برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «دعبل و زلفا» معرفی شدند
برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «دعبل و زلفا» معرفی شدند
شرایط ارسال مدارک جوایز آسیا – اقیانوسیه یونسکو اعلام شد
یونسکو به بهترین پروژه حفاظتی میراث فرهنگی جایزه می دهد
افشاگر جنایت آمریکا در ویتنام برنده جایزه اولاف پالمه شد
معرفی آثار پذیرفته شده در جایزه جمالزاده
go to top