چهارشنبه 1 اسفند 1397
#سند-تحول-بنیادین
آموزش ‌و پرورش: سالانه 30 هزار میلیارد ریال اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان نیاز است
طرح رتبه بندی معلمان در یک دوره 25 ساله اجرا می شود
طرح رتبه بندی معلمان در یک دوره 25 ساله اجرا می شود
آموزش و پرورش با تربیت دانش آموز خلاق متحول می شود
شکوفایی استعدادهای دانش آموزان از وظایف آموزش و پرورش است
رمزگشایی از سیاست کاهش ۳۰۰ هزار معلم
go to top