به گزارش ایرنا امین رضا مرآتی یکشنبه شب در همایش خیران و خدام موکب شهدای خراسان شمالی در شیروان با بیان اینکه کسانیکه در موکب ها خدمات ارائه می دهند چهره تلخ ندارند گفت: عظمت و بزرگی اسلام از چنین رویه های برخورد مشخص می شود.وی گفت: مردم ایران عزاداری را با خدمتگزاری و عشق به ائمه اطهار(ع) یاد گرفته اند زیراکه میزبانی از سیل عظیم جمعیت با توجه به شرایطی که امکانات محدود است و زیر ساخت ها فراهم نیست کار ساده ای نیست.مرآتی با اشاره به اینکه باید ..