چهارشنبه 29 آبان 1398
#بوریس جانسون
بیل آخرین بازمانده نسلش است؛ کونگ فو پاندای ما
بیل آخرین بازمانده نسلش است؛ کونگ فو پاندای ما
پارلمان انگلیس با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد
جانسون موافقت اولیه پارلمان انگلیس برای برگزاری انتخابات را بدست آورد
برگزیت| جانسون باز مغلوب پارلمان انگلیس؛ این بار در برگزاری انتخابات زودهنگام
go to top
logo-samandehi