چهارشنبه 30 مرداد 1398
#جمهور-سودان
انتصاب ۲ معاون رئیس‌جمهور سودان
انتصاب ۲ معاون رئیس‌جمهور سودان
عمر البشیر خواستار انجام گفتگوی ملی
رئیس‌جمهور سودان خواستار انجام گفت‌وگوی ملی شد
«البشیر» تظاهرات در سودان را ممنوع کرد
«البشیر» تظاهرات در سودان را ممنوع کرد
ممنوع شدن تظاهرات و تجمع در سودان
تغییرات و اصلاحات گسترده در سودان به دستور «البشیر»
تغییرات گسترده در سودان به دستور «البشیر»
go to top
logo-samandehi