چهارشنبه 30 بهمن 1398
#دوره انتخابات مجلس شورای
استقبال کردستانی ها برای ثبت نام/چهره ها ونمایندگان ادوارهم آمدند
۱۸۹ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در کرمان ثبت نام کردند
شمار داوطلبان نمایندگی مجلس در خراسان جنوبی به ۷۴ نفر رسید
ثبت نام ۵۴ داوطلب نمایندگی مجلس در روز ششم در استان همدان
۲۴۱ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی ثبت نام کردند
go to top
logo-samandehi