پنج شنبه 4 بهمن 1397
#بنگاه
دولت باید از بنگاه‌داری و فضای تجارت در کشور خارج شود
بنیاد برکت ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی در گرمسار و آرادان راه‌اندازی می‌کند
برندسازی تجاری گیاهان دارویی در استان فارس انجام شود
اختصاص تسهیلات به بنگاه های کوچک تاکتیکی موثر برای اشتغالزایی
go to top