جمعه 23 آذر 1397
#اقتصاد_مقاومتی
موانع تولید در بافت رفع می شود
chevron_right chevron_left
اقتصاد مقاومتی با حضور فعال بخش خصوصی شدنی است
سپاه خراسان شمالی 118 پروژه اقتصاد مقاومتی اجرا کرد
اقتصاد مقاومتی زاییده پژوهش‌های ثروت آفرین است
نماینده‌ی ولی فقیه: جهاد کشاورزی نیاز به کارمند طلبه ندارد
اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی محقق می شود
اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اساسی برای کمک به کشور است
راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ سامانه‌های حفاظت الکترونیک ساختمان مرکزی وزارت ارشاد
go to top