به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، روز عرفه از اعیاد بزرگ است، گرچه به اسم عید نامیده نشده، اما روزی است که خدا بندگانش را به عبادت و طاعت خویش دعوت کرده و سفره‌های جود و احسانش را برای آنان گسترده و شیطان در این روز خوارتر، حقیرتر و خشمناک‌تر از روزهای دیگر است. روایت شده که حضرت زین العابدین (ع) در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم درخواست کمک می‌کرد، به او فرمود: وای بر تو، آیا در این روز از غیر خدا درخواست می‌کنی، حال آنکه برای بچه‌ه..