پنج شنبه 4 بهمن 1397
#گچساران
دفاتر پلیس +10 کهگیلویه و بویر احمد (یاسوچ، گچساران و...)
750 مورد تعمیرات خطوط لوله نفت در گچساران انجام شد
شعارهای 9 دی گچساران ریختن آب به آسیاب دشمن بود
2272روستایی گچساران خدمات رایگان پزشکی دریافت کردند
19 آبان 57 در گچساران چه گذشت؟
go to top