سه شنبه 30 مهر 1398
#وزیر علوم
چه کسانی منکر جریان علمی در دانشگاه هستند
آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر علوم در دستور کار نمایندگان
سؤال سه نماینده از وزیر علوم در دستور کار امروز مجلس قرار دارد
جلسه علنی مجلس آغاز شد/سواال از وزیر علوم در دستور کار نمایندگان
آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر علوم در دستور کار نمایندگان
پذیرش دانشجویان خارجی شهریه پرداز در سال جدید افزایش می یابد
go to top
logo-samandehi