پنج شنبه 2 اسفند 1397
#وزارت_بهداشت
وزارت بهداشت نباید بنگاهداری کند
تولید  اسنک  از  ذرت  حیوانی  تکذیب  شد !
واعظی: وزیر بهداشت استعفا خود را تقدیم روحانی کرده/ SPV قول اروپاست و باید عمل کنند
go to top