پنج شنبه 29 مهر 1400
#بهزیستی
فعالیت هشت مرکز شبانه روزی سالمندان در قزوین
پنج هزار و ۳۹۸ نفر در شش ماهه نخست امسال از خدمات توانبخشی و توانپزشکی بهزیستی استان بهره مند شدند
تربیت مترجم ناشنوایان برای اعزام به مراکز مورد نیاز در استان ها/تخصیص اعتبار به زودی انجام می شود
بیش از سه هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی قزوین قرار دارند
ایلام با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
کرونا مانع برقراری ارتباط اجتماعی ناشنوایان شده است
بیش از ده هزار نفر سالمند از خدمات بهزیستی در استان چهارمحال و بختیاری بهره مند هستند
go to top
logo-samandehi