دکتر علی بیت‌اللهی*: هر زلزله، درسی بزرگ برای آموختن است و در این میان زلزله‌های بزرگ و دهشتناک، درس‌های بزرگی را فراداده و می‌دهند. درس‌هایی که طبق سنت ما، زود فراموش می‌شوند، درس‌هایی که نیاز است به‌طور مرتب از طریق رسانه‌ها، تکرار شود تا بلکه ملکه ذهن‌ها شود؛ ملکه ذهن مردم، مهندسان، مدیران و مسئولان.یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۸:۱۶ به‌وقت محلی زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر رخ داد. طبق آمار رسمی، براثر این زلزله ۶۲۱ نفر جان‌باخ..