دوشنبه 26 مهر 1400
#سازمان همکاری شانگهای
واکنش دنیس راس به عضویت ایران در سازمان شانگهای
واکنش دنیس راس به عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای
خبرگزاری فرانسه: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مقابله با تحریم‌های غرب است
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود/ اجماع منطقه‌ای نسبت به مواضع ایران درمورد افغانستان در نشست مربوط به افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای
رییسی:عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود
عضویت دائم ایران در شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود/ یکی از ابعاد سفر به تاجیکستان اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود/ در نشست مربوط به افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای نسبت به مواضع ایران درمورد این کشور اجماع منطقه ای ایجاد شد
سخنان وزیر خارجه کشورمان درباره عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای
ایران نقش عمده‌ای در عادی‌سازی اوضاع منطقه از جمله از طریق احیای کامل برجام دارد
go to top
logo-samandehi