زهره ابوطالبیان روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی باخبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای تصاحب مدال در مسابقات جهانی کار سختی پیش رو داریم، اما تجربه ملی پوشان از مهمترین ویژگی ها برای رسیدن به مدال است.وی اضافه کرد: هدف اصلی کسب سکوهای قهرمانی در مسابقات جهانی است هر چند حریفان قدرتمندی نظیر چین، مجارستان، انگلیس، آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه و نیوزیلند حضور دارند.وی بیان داشت: بهاره بیگی، معصومه برجی و الهام محمدی هر سه از همدان و صدی..