شنبه 24 آذر 1397
#کشاورزی
بانک ها نسبت به اجرای قوانین کسب و کار بی تفاوت هستند
chevron_right chevron_left
132 میلیارد و 250 میلیون ریال به عشایر پرداخت می شود
غذای 9 میلیون ایرانی دور ریخته می شود!
اشتغال 130 تن با 51 میلیارد ریال وام در گلخانه‌های یزد فراهم شد
کشتارگاه صنعتی دغدغه دامداران اهری
go to top