دوشنبه 31 شهریور 1399
#وزارت راه
اولین گروه از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند
اولین گروه از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند
جزییات ساخت ۲۱ هزار مسکن برای کم درآمدها
جزییات ساخت ۲۱ هزار مسکن برای کم درآمدها
سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن /رو به رویی مستاجران با نازِ جدی بانک ها!
go to top
logo-samandehi