پنج شنبه 4 بهمن 1397
#نـیـروی_انـسـانـی
سرپرست هسته گزینش سازمان زندان‌ها معرفی شد
برخورد باانتصابات فامیلی در دستگاه‌های اجرایی/ ۶۷۰مورد شناسایی شد
دانشگاه ها بدون توجه به پایه های علمی دانشجو می پذیرند
رسول عسگری به عنوان سرپرست هسته گزینش سازمان زندان‌ها منصوب شد
رسول عسگری به عنوان سرپرست هسته گزینش سازمان زندان‌ها منصوب شد
بررسی افزایش انگیزه، بهره وری و کارایی افراد/نقش مدیران در ایجاد انگیزه
سازمان تامین اجتماعی استخدام می کند
نقدی بر انحلال یا تغییر کاربری دانشکده محیط زیست
go to top