پنج شنبه 4 بهمن 1397
#کارگران
فرماندار شوشتر:به مدیریت شرکت نئوپان برای حل مشکل کارگران اخراجی سه روز مهلت دادیم
وعده تامین اجتماعی به ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری به بیمه شدگان
سامانه جامع خدمات غیرحضوری از ماه آینده با ۳۰ خدمت به بهره برداری می‌رسد
سامانه جامع خدمات غیرحضوری از ماه آینده با 30 خدمت به بهره برداری می رسد
go to top